poradniaBielawa
kontakt
Wykształcenie
psycholog
 
Anna Salij-Szyszka mgr psychologii1997 - 2001
Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul Dewajtis 5, Instytut Psychologii (w czerwcu 2001 roku uzyskany tytuł mgr psychologii ogólnej)
1995 - 2000
Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Wydział Teologii (w czerwcu 2000 roku uzyskany tytuł mgr teologii ogólnej)
Praktyka zawodowa

od 01.01.2008

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka w Bielawie, ul. Piastowska 33 (placówka oświatowa - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pełni nadzór pedagogiczny)

od 01.05.2005
Praktyka prywatna - Gabinet Psychologiczny (psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych; kształcenie ustawiczne dorosłych, konsultacje, porady; interwencje kryzysowe, poradnie psychologiczno - pedagogiczne; doradztwo zawodowe)
01.09.2005 - 01.02.2007
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie
od stycznia 2005
Współpraca z Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, wydział rodzinny
i nieletnich (powoływanie na biegłego psychologa w sprawach małoletnich ofiar przemocy; szkolenie dla kuratorów zawodowych i społecznych)
od 01.09.2003
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 20- stanowisko psychologa - współpraca z OPS
01.10.2002 - 10.06.2004
Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej - na stanowisku psychologa (nadal pozostajemy w kontakcie: konsultacje ofiar przemocy; interwencje kryzysowe)
od 01.09.2002
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dzierżoniowie, Filia
w Bielawie (Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego)
01.09.2000 - 31.08.2002
Młodzieżowy Ośrodek Młodzieżowy w Warszawie,
ul. Barska 4 - stanowisko psychologa
01.09.2000 - 31.08.2002
Szkoła Podstawowa nr 206 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
- psycholog szkolny

Dodatkowe kwalifikacje,
kursy
25-28.11.2010
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego "Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji"
XI 2009 - IX 2010
Studium z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego - Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Mazowiecka 12
Kwiecień 2009
Szkolenie Trudności matematyczne uczniów z dysleksją
Kwiecień 2009
Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy rozwojowej
z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich
2009 kwiecień - maj 2009
Szkolenie p.t.: inicjowanie, planowanie i zarządzanie projektami.
28 kwietnia 2009

Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej.
Od marca 2009

Współpraca z Towarzystwem Oswiatowym Ziemi Dzierżoniowskiej
29-30 listopad 2008

Szkolenie "Podstawy szybkiego czytania oraz mnemotechnik z elementami autoprezentacji i treningu antystresowego".
6-8 listopad 2008

Szkolenie zorganizowane przez AMICUS "Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem"
od 8 maja
Biegły sądowy w zakresie psychologii - zaprzysiężenie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy
styczeń 2008 - marzec 2008
Kurs dla psychologów - biegłych sądowych zorganizowany
przez Stowarzyszenie Biegłych Psychologów w Polsce, Kraków,
ul. Bobrowskiego 11
od stycznia 2006
Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia "Dzieciom Ziemi Świdnickiej"
dn. 05.07.2005
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
01.09.2006
Rozpoczęcie awansu na nauczyciela dyplomowanego
1.V.2005
Ukończenie Studium Pedagogizacji na UKSW w Warszawie
04.2005
Ukończenie szkolenie "Wprowadzenie do terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie" nagroda Burmistrza - Wiktor 2004 r.
06.2004
Ukończenie szkolenia "Diagnoza i interwencja na rzecz dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny"
Styczeń 2003 - maj 2005
Trening Zastępowania AgresjiART. (A. Goldsteina) - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie,
ul. Polna 42a.
Wrzesień 2001 - czerwiec 2003

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod
i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie
Wrzesień - grudzień 2001
Warsztaty asertywności
1996 - 2002

Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Aktywnego Dziecka TRAD SZANSA w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13.
04.12.1998 r. - 01.04.2000
Program podstawowego szkolenia w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej"
psycholog
logopeda
rehabilitant
rehabilitant
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Anna Salij-Szyszka
fruart