poradniaBielawa
kontakt
Wykształcenie
psycholog
Kamila Hajduk mgr pedagog


od 2011
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, studia podyplomowe:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

2007-2009
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Instytut Pedagogiki – uzyskany tytuł magister pedagogiki

2004-2007
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu,
Instytut Nauk Społecznych i Zdrowia – uzyskany tytuł licencjata pedagogiki

Praktyka zawodowa

2004-2005 Spółdzielcze Centrum Kultury w Bielawie na stanowisku animator społeczno - kulturalny

2006 Szkoła Podstawowa nr 6 w Bielawie

2007 Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieszycach

2007 Świetlica Socjoterapeutyczna w Bielawie

2008-2010 Firma Progress General Technology na stanowisku specjalista ds. administracji

od lutego 2011 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Anna Salij – Szyszka w Bielawie

Dodatkowe kwalifikacje,
kursy

2011 Kurs Wychowawcy Kolonijnego, Centrum Kształcenia „Agat”, Głogów

2011 Szkolenie z zakresu ADHD, Program „Dziecko i świat za pan brat”, Wrocław

2011 Szkolenie z zakresu diagnozy dyskalkulii rozwojowej, Promathematica Pomorskie Centrum Diagnozy, terapii i edukacji matematycznej, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu

2011 Szkolenie z zakresu Podstaw diagnozy dysleksji

od września 2011 Rozpoczęcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

psycholog
logopeda
rehabilitant
rehabilitant
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Anna Salij-Szyszka
fruart