PSYCHOLOG

Gabinet psychologii oferuje:

1. Badanie psychologiczne (WISC-R) dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do 16 r.ż.
2. Badanie psychologiczne (WAIS -R(PL)) dla uczniów, młodzieży i dorosłych powyżej 16 r.ż.
3. Dodatkowe badania psychologiczne dorosłych: osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej,preferencji zawodowych, umiejętności rodzicielskich (testami np. NEO-FFi, PTS, INTE, MMPI, Rotter, itd.)
4. Szkolenia grup (wykłady, warsztaty, treningi, itp.) Rad Pedagogicznych, warsztaty dla rodziców, szkolenia umiejętności interpersonalnych – praca z trudnym klientem, itp., również realizacja tematów wskazanych przez zamawiającego.
5. Interwencje kryzysowe (wyjazdowe)
6. Terapia indywidualna dzieci (zajęcia z dzieckiem + omówienie z rodzicem)
7. Terapia indywidualna młodzieży do 18 r.ż.
8. Terapia indywidualna młodzieży pow. 18 r.ż. i osób dorosłych
9. Terapia małżeńska, rodzinna
10. Negocjacje, mediacje na terenie NPPP
11. Zajęcia w ramach Grup wsparcia
12. Warsztaty rodzicielskie
13. Trening Zastępowania Agresji
14. Badania grupowe uczniów, pracowników, itp.
15. Konsultacje, udzielenie informacji o właściwych dla zgłaszanego problemu formach oddziaływań
16. Konsultacje, udzielenie informacji o właściwych dla zgłaszanego problemu formach oddziaływań
17. Zaświadczenie o korzystaniu z usług NPPP
18. Opinia po badaniach

Anna Salij-Szyszka mgr psychologii

Michał Łakomski mgr psychologii

Karolina Pestkowska mgr psychologii

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 16:00
(po ustaleniu terminu)

Telefoniczne ustalanie terminów
tel. 74 646 17 22
kom. 697 024 805 lub 691 432 270