Niepubliczna Poradnia

jest placówką pozostającą pod nadzorem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Diagnozy, terapie

interwencje kryzysowe, porady, konsultacje, instruktaże prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Towarzyszenie

osobie, rodzinie w minimalizowaniu skutków przeżywania żałoby, rozstania, utraty dotychczasowych wartości. Bezpłatne konsultacje, doradztwo, wskazanie właściwych do zgłaszanego problemu placówek specjalistycznych i pomocowych.

Zadania statutowe NPPP

w Bielawie realizowane są poprzez: Badania psychologiczne dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych wykonywane w szybkich terminach od zgłoszenia, w godzinach dostosowanych do możliwości i potrzeb klienta.

Terapia indywidualna

małżeńska, rodzinna i grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności prospołecznych, warsztaty.

Szkolenia

Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, grupowe i indywidualne badania diagnostyczne uczniów.

Terapia wzmacniająca

efekty leczenia specjalistycznego, zwłaszcza depresji i syndromu posttraumatycznego. Wydawanie opinii i zaświadczeń niezbędnych na komisje lekarskie.

Dyrektor NPPP
Anna Salij-Szyszka – psycholog, terapeuta

Kontakt:
tel. 074 646 17 22
kom. 0 691 432 270
kom. 0 605 847 953

Telefoniczne ustalanie terminów
badań i terapii w NPPP, jak również w miejscach wskazanych przez klienta: wizyty domowe, podwykonawstwo, pisanie tematycznych programów, projektów, itp

USŁUGI
Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej są częściowo lub całkowicie odpłatne (wystawiane rachunki), bezpłatne – w zależności od aktualnej oferty.

NPP oferuje

szeroką gamę zajęć fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych; masaże lecznicze: klasyczny, limfatyczny, rozluźniający, sportowy, izometryczny oraz zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, reedukacji ruchowej; badanie i korekcja sylwetki (dzieci i młodzież) oraz fizykoterapia: lampa sollux, galwanizacjajonofereza, diadynamic.