poradniaBielawa
rehabilitant

Niepubliczna Poradnia

jest placówką pozostającą pod nadzorem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

ZADANIA STATUTOWE NPPP w Bielawie realizowane są poprzez:
Badania psychologiczne dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych wykonywane w szybkich terminach
od zgłoszenia, w godzinach dostosowanych do możliwości i potrzeb klienta.

Szkolenia Rad Pedagogicznych,
Rad Rodziców, grupowe i indywidualne badania diagnostyczne uczniów.

Diagnozy, terapie, interwencje kryzysowe, porady, konsultacje,
instruktaże prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Terapia indywidualna, małżeńska, rodzinna i grupowa, grupy wsparcia,
treningi umiejętności prospołecznych, warsztaty.

Terapia wzmacniająca efekty leczenia specjalistycznego, zwłaszcza depresji
i syndromu posttraumatycznego. Wydawanie opinii i zaświadczeń niezbędnych na komisje lekarskie.

Towarzyszenie osobie, rodzinie w minimalizowaniu skutków przeżywania żałoby,
rozstania, utraty dotychczasowych wartości. Bezpłatne konsultacje, doradztwo, wskazanie
właściwych do zgłaszanego problemu placówek specjalistycznych i pomocowych.

NPPP oferuje szeroką gamę zajęć fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych;
masaże lecznicze: klasyczny, limfatyczny, rozluźniający, sportowy, izometryczny oraz zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, reedukacji ruchowej; badanie i korekcja sylwetki (dzieci i młodzież)
oraz fizykoterapia: lampa sollux, galwanizacjajonofereza, diadynamic.
psycholog
logopeda
rehabilitant
rehabilitant
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Anna Salij-Szyszka
fruart