PEDAGOG

Gabinet logopedyczny oferuje:

TERAPIĘ WAD WYMOWY

1.
2.
3.
4.
Dyslalia jednoraka
Dyslalia wieloraka
Jąkanie
Mutyzm


NOWOCZESNĄ METODĘ MASAŻU LOGOPEDYCZNEGO

1.
2.
Masaż zewnętrzny narządów artykulacyjnych
Masaż wewnętrzny narządów artykulacyjnych


ZAJĘCIA Z EMISJI GŁOSU

1.
2.
3.
4.
Ćwiczenia tonacyjne
Ćwiczenia dykcyjne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia artykulacyjne


TERAPIA MOWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dziecka z wadami wymowy
Poudarowa
Pourazowa
Przy ORM
Przy mikrouszkodzeniach mózgu
Przy MPD
Przy upośledzeniu umysłowym
W przypadku autyzmu


OCENIAJĄCE BADANIA LOGOPEDYCZNE

1.
2.
3.
4.
Wstępne badanie logopedyczne
Ocena zaburzeń lub dysfunkcji mownych
Pełna dokumentacja badania
Badanie słuchu fonematycznego i fonetycznego

mgr Kamila Hajduk

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 16:00
(po ustaleniu terminu)

Telefoniczne ustalanie terminów
tel. 74 646 17 22
kom. 605 847 953 lub 691 432 270