PEDAGOG

Gabinet pedagogiczny  oferuje:

 

 1. Stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży
 2. Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych
 3. wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych
 4. eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych
 5. eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji
 6. wyrównywanie szans rówieśniczych
 7. terapia ręki

Diagnoza pedagogiczna:

 1. specyficznych trudności w nauce ( w tym dyskalkulia, dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 2. przyczyny trudności dydaktycznych
 3. trudności wychowawczych
 4. rozwoju małego dziecka
 5. dojrzałości szkolnej

 

 

 

 

mgr Anna Paczyńska

mgr Ewelina Myćka

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 16:00
(po ustaleniu terminu)