poradniaBielawa
logopeda

Gabinet logopedyczny oferuje
szeroką gamę zajęć logopedycznych


TERAPIĘ WAD WYMOWY

1.
2.
3.
4.

Dyslalia jednoraka
Dyslalia wieloraka
Jąkanie
Mutyzm


NOWOCZESNĄ METODĘ MASAŻU LOGOPEDYCZNEGO

1.
2.

Masaż zewnętrzny narządów artykulacyjnych
Masaż wewnętrzny narządów artykulacyjnych


ZAJĘCIA Z EMISJI GŁOSU

1.
2.
3.
4.

Ćwiczenia tonacyjne
Ćwiczenia dykcyjne
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia artykulacyjne


TERAPIA MOWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dziecka z wadami wymowy
Poudarowa
Pourazowa
Przy ORM
Przy mikrouszkodzeniach mózgu
Przy MPD
Przy upośledzeniu umysłowym
W przypadku autyzmuOCENIAJĄCE BADANIA LOGOPEDYCZNE

1.
2.
3.
4.

Wstępne badanie logopedyczne
Ocena zaburzeń lub dysfunkcji mownych
Pełna dokumentacja badania
Badanie słuchu fonematycznego i fonetycznego

psycholog
logopeda
rehabilitant
rehabilitant
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Anna Salij-Szyszka
fruart