CENNIK

W przypadku połączenia kilku zabiegów tematycznych (np. masaż + ćw. redresyjne + laser) ceny ulegają zmianie. Obowiązuje cena ustalona indywidualnie za wizytę (35,00 – 60,00 zł).

Wizyty domowe obejmują zabiegi z zakresu masażu i kinezyterapii.

Pobierz Cennik w PDF

W naszej poradni uwzględniamy płatność kartą.

MASAŻE

1. Masaż leczniczy klasyczny 30 min 35,00 zł
2. Masaż leczniczy klasyczny 50 min 50,00 zł
3. Masaż sportowy 30 min 35,00 zł
4. Masaż izometryczny 30 min 35,00 zł
5. Masaż limfatyczny (przeciwobrzękowy) 30 min 35,00 zł
6. Masaż segmentarny 30 min 40,00 zł
7. Masaż relaksacyjny częściowy, możliwość dobrania elementu aromaterapii 30 min 30,00 zł
8. Masaż relaksacyjny całościowy, możliwość dobrania elementu aromaterapii 50 min 50,00 zł
9. Masaż okostnowy 20 min 30,00 zł
10. Masaż łącznotkankowy (opracowanie celulitu, profilaktyka antycelulitowa ) 30 min 30,00 zł
11. Masaż Schantala (dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym) 30 min 35,00 zł
12. Masaż poprzeczny 30 min 35,00 zł

 


FIZYKOTERAPIA

1. Naświetlanie lampą SOLLUX 15 min 10,00 zł
2. Stymulacja prądami DIADYNAMICZNYMI (DD) 20 min 10,00 zł
3. Stymulacja prądem GALWANICZNYM 20 min 10,00 zł
4. Stymulacja prądem wzbogacona wprowadzeniem leku (jonoforeza) 20 min 7,00 zł
5. Naświetlanie lampą biostymulacyjną 20 min 12,00 zł
6. Laser Biostymulacyjny 20 min 10,00 zł
7. Ultradźwięki 20 min 10,00 zł
8. Fonoforeza 10-15 min 10,00 zł
9. Pole elektro-magnetyczne (magnetronik) 20 min 10,00 zł
10. Elektrostymulacja prądami – prąd IFC (4-2 biegunowymi) 20 min 10,00 zł
11. Elektrostymulacja prądami – TENS 20 min 10,00 zł
12. Elektrostymulacja prądami – prąd HV 20 min 10,00 zł
13. Elektrostymulacja prądami – wiązka VMS 20 min 10,00 zł
14. Elektrostymulacja prądami – mikroprądy 20 min 10,00 zł
15. Elektrostymulacja prądami – stymulacja rosyjska 20 min 10,00 zł
16. Elektrostymulacja prądami – Träberta 20 min 10,00 zł
17. Elektrostymulacja prądami – interferencyjne (Nemeca) 20 min 10,00 zł
18. Terapia skojarzona (elektrostymulacja + UD – głowica UD – jako elektroda zamykająca) 20 min 15,00 zł


KINEZYTERAPIA

1. Badania funkcjonalne, testy funkcjonalne 30/40 min 30,00 zł
2. Terapia manualna (stawy, więzadła, ścięgna) 30 min 40,00 zł
3. Reedukacja ruchowa, (PNF) 30 min 35,00 zł
4. Kinezyterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 30 min 35,00 zł
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 30 min 35,00 zł
6. Usprawnienie po zabiegach ortopedycznych (endoprotezy, artroskopie, rekonstrukcje więzadeł, itp.) 30 min 35,00 zł
7. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, mięśnie kończyn, mięśnie przykręgosłupowe,ćwiczenia stabilizujące stawy 30 min 35,00 zł
8. Ćwiczenia przeciwbólowe, stabilizujące kręgosłupa 30 min 35,00 zł
9. Nauka chodu (poudarowa, pooperacyjna, z zaopatrzeniem, wtórne do nauki chodzenia po amputacjach ortopedycznym),tor do nauki chodzenia 30 min 35,00 zł
10. Ćwiczenia usprawniające (pourazowe, pooperacyjne, po okresowym unieruchomieniu) 30 min 35,00 zł
11. Ćwiczenia korekcyjne wad postawy (skoliozy, płaskostopie, itp.) 30 min 35,00 zł
12. Kinesiology – Taping 1 aplikacja 35,00 zł
13. Terapia metodą punktów spustowych (działanie przeciwbólowe w przeciążeniach) 30 min 35,00 zł
14. Ćwiczenia bierne, samowspomagane, prowadzone, wspomagane, czynno-bierne, czynne narządu ruchu (UGUL) 30 min 30,00 zł
15. Ćwiczenia równoważne 30 min 35,00 zł
16. Ćwiczenia oddechowe, zwiększające wentylację płuc i usprawniające sprawność klatki piersiowej ( po przebytych, restrukcyjnych chorobach płuc i zabiegach na klatce piersiowej) 30 min 30,00 zł
17. Opracowanie zmian reumatycznych (tkanki miękkie, stawy) 30 min 35,00 zł
18. Ćwiczenia redresyjne (opracowanie przykurczonych mięśni i ścięgien) 30 min 35,00 zł
19. Opracowanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (dyskopatia, zwyrodnienia kręgów, bolesność pochodzenia odmięśniowego i odwięzadłowego) 30 min 35,00 zł
20. Opracowanie zrostów, przykurczy, obrzęków po mastektomii 30 min 35,00 zł
21. Ćwiczenia izometryczne mięśni 30 min 35,00 zł
22. Ćwiczenia indywidualne na basenie 45 min 50,00 zł
23. Opracowanie bolesnych zmian mięśniowo – powięziowych 30 min 35,00 zł


USŁUGI LOGOPEDYCZNE

NAZWA RODZAJ DZIAŁAŃ CENA 1 SESJI
(45 MINUT)
CZAS TRWANIA
(2 SESJE TYGODNIOWO)
CENA OGÓLNA
DYSLALIA SZ, CZ, Ż, DŻ 35,00 zł 12 sesji 420,00 zł
DYSLALIA K, G, CH 35,00 zł 12 sesji 420,00 zł
DYSLALIA S, Z, C, DZ 35,00 zł 12 sesji 420,00 zł
DYSLALIA Mowa bezdźwięczna B-T, D-T, W-F, G-K 35,00 zł 12 sesji 420,00 zł
RYNOLALIA NOSOWANIE 35,00 zł 20 sesji 700,00 zł
TERAPIA ORM ROZWOJOWE 40,00 zł 2 lata
TERAPIA ZABURZEŃ MOWY MUTYZMAUTYZMUPOŚL. UMYSŁ.DYSARTIA 40,00 zł 4 lata
DIAGNOSTYCZNE BADANIE LOGOPEDYCZNE OCENA MOWY 25,00 zł 1 sesja 25,00 zł
RERANIE R 35,00 zł 20 sesji 700,00 zł
TERAPIA AFAZJI POUDAROWA ROZWOJOWA 40,00 zł 4 lata
  • LICZBA SESJI NIE OBEJMUJE AUTOMATYZACJI GŁOSKI
  • UCZESTNIKOM SESJI UDZIELA SIĘ 10 % RABATU GDY OPŁACĄ Z GÓRY 8 SESJI LUB ZACHĘCĄ DO KORZYSTANIA Z SESJI
    SWOICH ZNAJOMYCH LUB CZŁONKÓW RODZINY

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

1. Badanie psychologiczne (WISC-R) dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do 16 r.ż. do 90 min 80,00 zł
2. Badanie psychologiczne (WAIS -R(PL)) dla uczniów, młodzieży i dorosłych powyżej 16 r.ż. 90-120 min 100,00 zł
3. Dodatkowe badania psychologiczne dorosłych: osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej,preferencji zawodowych, umiejętności rodzicielskich (testami np. NEO-FFi, PTS, INTE, MMPI, Rotter, itd.) 30-360 min 40-200 zł
4. Szkolenia grup (wykłady, warsztaty, treningi, itp.) Rad Pedagogicznych,
warsztaty dla rodziców, szkolenia umiejętności interpersonalnych – praca z trudnym klientem, itp., również realizacja tematów wskazanych przez zamawiającego.
Każda godzina 150,00 zł
5. Interwencje kryzysowe (wyjazdowe) za godz. 90,00 zł
6. Terapia indywidualna dzieci (zajęcia z dzieckiem + omówienie z rodzicem) 60 min 60,00 zł
7. Terapia indywidualna młodzieży do 18 r.ż. 60 min 60,00 zł
8. Terapia indywidualna młodzieży pow. 18 r.ż. i osób dorosłych 60 min 60,00 zł
9. Terapia małżeńska, rodzinna 90 min 100,00 zł
10. Negocjacje, mediacje na terenie NPPP 60 min 60,00 zł
11. Zajęcia w ramach Grup wsparcia 60 min 20,00 zł/os.
12. Warsztaty rodzicielskie 60 min 20,00 zł/os.
13. Trening Zastępowania Agresji 60 min 20,00 zł/os.
14. Badania grupowe uczniów, pracowników, itp. 60 min 20,00 zł/os.
15. Konsultacje, udzielenie informacji o właściwych dla zgłaszanego problemu formach oddziaływań do 30 min 25,00 zł/os.
16. Konsultacje, udzielenie informacji o właściwych dla zgłaszanego problemu formach oddziaływań 60 min 50,00 zł/os.
17. Zaświadczenie o korzystaniu z usług NPPP bezpłatne
18. Opinia po badaniach bezpłatne

 

USŁUGI PEDAGOGICZNE

1. Badanie pedagogiczne dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży do 90 minut 80,00 zł
2. Badanie dojrzałości szkolnej 60-90 minut 80,00 zł
3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 45 minut 35,00 zł
4. Zajęcia rewalidacyjne 45 minut 35,00 zł
5. Terapia zajęciowa indywidualna 45 minut 35,00 zł
6. Terapia zajęciowa grupowa 60 minut 15,00 zł/os.
7. Zajęcia wspierające uzdolnienia indywidualne 45 minut 35,00 zł
8. Zajęcia wspierające uzdolnienia grupowe 60 minut 25,00 zł/os.
9. Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (indywidualne) 45-90 minut 35-70,00 zł
10. Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (grupowe) 45-120 minut 20-40,00 zł/os.
11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (indywidualne) 45 minut 35,00 zł
12. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (grupowe) 45-60 minut 25-35,00 zł/os.
13. Zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego (indywidualne) 45 minut 35,00 zł
14. Zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego (grupowe) 45-60 minut 25-35,00 zł/os.
15. Zajęcia dla dzieci powtarzających klasę I-III (indywidualne) 45 minut 35,00 zł
16. Zajęcia dla dzieci powtarzających klasę I-III (grupowe) 45 minut 20-35,00zł/os.
17. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z opinią o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (indywidualne) 45 minut 35,00 zł
18. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z opinią o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (grupowe) 45 minut 20-35,00 zł/os.
19. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe 45 minut 20,00 zł/os.
20. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne 45 minut 35,00 zł
21. Konsultacje pedagogiczne,ustalenie form pomocy,udzielenie wskazówek dla właściwego problemu 30 minut 25,00 zł
22. Konsultacje pedagogiczne,ustalenie form pomocy,udzielenie wskazówek dla właściwego problemu 60 minut 50,00 zł
23. Grupa wsparcia 60 minut 20,00 zł/os.