Aktualności

WAKACJE z POPRAWKĄ

Program pomocy psychoedukacyjnej dla uczniów szkół:
– podstawowych i gimnazjalnych z Bielawy,
– które podczas wakacji powinny przygotować się do egzaminów poprawkowych.

ZAPISY: od 01 do 20 lipca
TERMIN:
od 02 do 31 sierpnia, od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00
KOSZT: zajęcia prowadzone są bezpłatnie!

informacje dla rodziców pobierz
kontrakt pobierz
ulotka o programie pobierz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

TERMIN: od stycznia  do grudnia,
KOSZT: bezpłatne!
DLA KOGO: zajęcia dla dzieci do wieku szkolnego

wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu pobierz
informacje dla rodziców pobierz
ulotka o programie pobierz

Regulamin Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Regulamin Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostępny jest na stronie :http://poradniabielawa.pl/poradnia/regulamin-2/